Polygandron

telefon: +420 212 240 290 | e-mail: biopreparaty@biopreparaty.eu

slogan

mykoeater

Mykoparazitismus

Pythium oligandrum houbové fytopatogeny přímo enzymaticky rozkládá.

topsl-bt-bgtopsl-bt-bg2

mykoeater

Mycoparasitism

Pythium oligandrum directly decays fungal phytopathogens by enzymes.

topsl-bt-bgtopsl-bt-bg2

shield

Indukovaná rezistence

Růst a vývoj fytopatogenních mikroorganismů je inhibován stimulací morfologických a biochemických bariér v rostlině.

topsl-bt-bgtopsl-bt-bg2

shield

Induced resistance

The growth of phytopathogenic microorganisms is inhibited by stimulation of morphological and biochemical barriers in a plant.

topsl-bt-bgtopsl-bt-bg2

grow

Růstová stimulace

Pythium oligandrum ovlivňuje produkci růstových fytohormonů, a tím se zvyšuje příjem fosforu a mikroživin.

topsl-bt-bgtopsl-bt-bg2

grow

Growth stimulating

Pythium oligandrum influences the production of growth phytohormones, thereby increasing the intake of phosphorus and micronutrients.

topsl-bt-bgtopsl-bt-bg2

Účinná látka

 

POLYVERSUM-POLYGANDRON®


Ekologie mikroorganismu Pythium oligandrum

Proniká svými vlákny do buněk hostitele (kvasinky, houby) a čerpá z něho pro svoji výživu potřebné látky. Na podkladě výživové a prostorové kompetice tak potlačuje fytopatogenní houby.

 

 

Taxonomická klasifikace

Taxon

Latinský název

říše

Chromalveolata

kmen

Heterokontophyta

třída

Oomycetes

řád

Pythiales

čeleď

Pythiaceae

druh

Pythiumoligandrum

kmen

M1

 


 

Mechanismy účinku

Pythium oligandrum je mikroorganismus původně izolovaný z volné půdy. Hlavním mechanismem účinku proti houbovým chorobám je mykoparazitismus, při kterém Pythium oligandrum za pomoci hydrolytických enzymů rozkládá stélky fytopatogenů a takto získané živiny využívá pro vlastní výživu. Dalším způsobem účinku Pythium oligandrum je indukce rezistence vůči chorobám nadzemních částí v ošetřené rostlině a také její růstová stimulace. Těchto efektů je dosaženo produkcí sekundárních metabolitů Pythium oligandrum v kořenovém systému ovlivňujících fyziologii rostliny. Obecně se dají mechanismy účinku shrnout do následujích tří bodů:


 1. Mykoparazitismus houbových patogenů a oomycet
  Pythium oligandrum
  přímo napadá patogenní mikroorganismus a enzymatizky ho rozkládá.
 2. Indukovaná rezistence k listovým a jiným chorobám rostlin (oligandrin)
  Pythium oligandrum
  inhibuje růst a vývoj patogenních mikroorganismů, protože stimule mechanismus tvorby morfologických a biochemických bariér v rosltinných pletivech.
 3. Stimulace růstu (tryptamin)
  Pythium oligandrum indukuje v rosltině produkci růstově stimulujících látek a nepřímo tak zvyšuje příjem fosforu a mikroprvků rostlinou.

 

3D simulace mikrosvěta Pythium oligandrum

Kontakt

BIOPREPARÁTY, spol. s r. o.

kancelář:
Úherce 1
440 01, Úherce
Česká republika

telefon: +420 212 240 409
e-mail: biopreparaty@biopreparaty.eu

 

FB

Jste zde: Úvod - O produktu - Účinná látka - Účinná látka