Polygandron

telefon: +420 212 240 290 | e-mail: biopreparaty@biopreparaty.eu

slogan

O produktu

 

 

POLYVERSUM-POLYGANDRON    


881d97df6d

     

            

Účinná látka:

 Pythium oligandrumM1, 1 x 106oospor/g přípravku

 

Formulace:

WP (dispergovatelný prášek), přípravek obsahuje klíčivé spory Pythium oligandrum M1 umístěné na minerálním nosiči

  

Trvanlivost:     

Dva roky od data výroby (uvedeného na obalu každého jednotlivého sáčku)

 

Skladování:

V neporušeném originálním balení, v suchém prostředí, teplotami teplotě 5-25oC, teploty pod bodem mrazu a nad 30oC nejsou pro skladování vhodné a mohou mít vliv na účinnost přípravku. Přípravek nesmí přijít do kontaktu s chemickými fungicidy.

 

Balení:

50 g, 100 g, 500 g (2x250g)

 

Značení:             

Výstražné symboly a písemná oznámení nebezpečných vlastností podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 232/2004 Sb. v platném znění nejsou vyžadovány.